logopis Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu
Strona główna

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje terytorium przejść granicznych drogowych, kolejowych, pieszych, lotniczych w zasięgu województwa podkarpackiego, a od 01.05.2004 roku wschodnie przejścia i lotnicze jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie, jako organowi nadrzędnemu.

Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu jest aparatem pomocniczym Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Działa w formie podmiotu leczniczego finansowanego z budżetu państwa, dla którego podmiotem tworzącym jest Główny Inspektor Sanitarny.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu.


Funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu - Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu pełni:

mgr Andrzej Borowski    specjalista II stopnia z zakresu higienybudynek

Siedziba GSSE w Przemyślu ul. Mariacka 4

korczowa

Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej

medyka

Drogowe Przejście Graniczne w Medyce

medyka

Drogowe Przejście Graniczne w Krościenku